Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Goldman Sachs - Το καλό και το… κακό σενάριο για το ελληνικό χρέος την επόμενη 10ετία


Goldman Sachs - Το καλό και το… κακό σενάριο για το ελληνικό χρέος την επόμενη 10ετίαΧρέος, αποπληθωρισμός και λιτότητα στην Ευρωζώνη και ειδικότερα, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και την Ελλάδα, απασχολούν εκτενώς την Goldman Sachs, στην τελευταία της έκθεση.


Υπό τον τίτλο «Debt, deflation and external adjustment in the Euro area», η Goldman Sachs επιχειρεί να εξηγήσει την άρρηκτη σύνδεση του αποπληθωρισμού με τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού χρέους. Όπως εξηγεί η αμερικανική τράπεζα, ο πληθωρισμός κινείται με υποτονικούς ρυθμούς, τόσο στην περιφέρεια όσο και στο σκληρό «πυρήνα» της Ευρώπης, τη Γερμανία. Οι επίμονα χαμηλές «πτήσεις» του πληθωρισμού σε βάθος χρόνου, ενδέχεται να απειλήσουν ακόμα και την βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού χρέους!
Η ευρωπαϊκή περιφέρεια βρίσκεται ενώπιον της ανάγκης οικονομικής εξισορρόπησης. Η απουσία ευέλικτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, η εγχώρια υποτίμηση και η επιβράδυνση του πληθωρισμού έχει αναχθεί σε κεντρικό χαρακτηριστικό των οικονομιών αρχικά της Ιρλανδίας και πρόσφατα, της Ελλάδας και της Ισπανίας.
Η περαιτέρω «βουτιά» του πληθωρισμού αποδίδεται, σύμφωνα με την Goldman Sachs, είτε στην εμπροσθοβαρή οικονομική προσαρμογή είτε στις πανευρωπαϊκές αποπληθωριστικές τάσεις. 
Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, εάν ισχύει το α’ σενάριο, τότε οι επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του χρέους θα επεκτείνονται μόνο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Εάν ωστόσο, επαληθευτεί το β’ σενάριο, τότε οι επιπτώσεις θα είναι μακροπρόθεσμες και προκειμένου να παραμείνει σε βιώσιμα επίπεδα το χρέος, τότε η εκάστοτε «προβληματική» χώρα θα κληθεί να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5% έως 3% για την επόμενη 10ετία!
Το βασικό σενάριο της Goldman Sachs για την επόμενη 10ετία, αναφέρει πως η μέση «προβληματική» χώρα, η οποία διανύει περίοδο προσαρμογής, πετυχαίνει πληθωρισμό της τάξης του 0,5% για τα 5 πρώτα χρόνια και 2% τα εναπομείναντα. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης  κυμαίνεται μεταξύ 1% και 2%. Δια μέσου του άνωθεν σεναρίου επιτυγχάνεται μία εσωτερική υποτίμηση της τάξης του 5% σε βάθος 10ετίας. Η εναπομείνασα υποτίμηση εκπορεύεται από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και έτσι, η συνολική υποτίμηση αριθμεί στο ικανοποιητικό 15%. Έτσι, το χρέος της μέσης «προβληματικής» χώρας μειώνεται από το 100% του ΑΕΠ στο 87% του ΑΕΠ σε μόλις 10 χρόνια. 
Βάσει του κεντρικού σεναρίου, όπου η υποτίμηση συντελείται τόσο από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσο και από τον αποπληθωρισμό, η Ελλάδα για να επιτύχει μία επαρκή εξισορρόπηση της οικονομίας της χρειάζεται μία υποτίμηση της τάξης του 15% με 20%.  
Ως αποτέλεσμα, το ελληνικό χρέος σε μόλις μία 10ετία συρρικνώνεται από το 180% του ΑΕΠ στο 140% του ΑΕΠ. 


Ωστόσο, εάν ο πληθωρισμός στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, τότε το χρέος της μέσης «προβληματικής» χώρας αντί να μειωθεί σε βάθος 10ετίας, θα εκτιναχθεί κατά 5 με 10 μονάδες! 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, το χρέος θα εκτιναχθεί κατά 15 με 20 μονάδες υψηλότερα.
Βέβαια, το άνωθεν σενάριο συνιστά την δυσοίωνη πρόβλεψη.
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την Goldman Sachs, την επόμενη 10ετία το ελληνικό χρέος θα κινείται είτε στο 140% του ΑΕΠ σύμφωνα με το θετικό σενάριο, είτε στο 195% - 200% σύμφωνα με το αρνητικό σενάριο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου