Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Guardian: Τέταρτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τα ποσοστά παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. διπλασιάστηκαν μέσα σε μια τετραετία. Η χώρα μας, στις πρώτες θέσεις.

Σύμφωνα με άρθρο του John Burn-Murdoch στη Guardian, οι υποθέσεις που κατέληξαν στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια από θύματα κακοποίησης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις Αρχές, διπλασιάστηκαν από το 2007 μέχρι το 2011.


Σύμφωνα με μελέτη της Fair Trials International, 182 αγωγές σχετικά με την παραβίαση συγκεκριμένα των άρθρων 5 και 6 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών, για το δικαίωμα στην ελευθερία και τη δίκαιη δίκη, κατέληξαν σε δικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (European Court of Human Rights) μέσα στο 2011.

Στοιχεία από την ιστοσελίδα του δικαστηρίου, χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθούν στατιστικά οι παραβιάσεις ανά κράτος και ανά υπόθεση στην Ευρώπη, για το έτος 2011.

Τα σχήματα που παρουσιάζονται είναι οι αριθμοί των αποφάσεων σε αναγωγή ανά 10 εκατομμύρια πληθυσμού των χωρών της Ευρώπης, είτε μιλάμε για κράτη - μέλη της Ένωσης, είτε όχι.
Τα στοιχεία αναφέρονται σε αιτήσεις που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από ιδιώτες για δίκαιη δίκη και λοιπές παραβιάσεις, όπως στέρηση ελευθερίας του λόγου κλπ.

Το Δικαστήριο καλύπτει μάλιστα όλες τις αποφάσεις που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν κρίθηκαν ως παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα δικαστήρια της κάθε χώρας.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα κράτη της Ε.Ε. και τα κράτη που δεν είναι στην Ένωση για να καταλήξει στα συμπεράσματα ανά χώρα.

Δείτε εδώ και "κατεβάστε" την αναλυτική έκθεση της Fair Trials International για το 2011.

Μεταξύ 47 κρατών, η χώρα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε ότι αφορά τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων που εξετάστηκαν από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ στην πρώτη θέση είναι η Τουρκία και στη δεύτερη η Ρωσία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου