Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Θετικό το περιβάλλον για τις ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα!


Ετήσιο ρυθμό αύξησης 23% κατέγραψε η η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (σε MW) την πενταετία 2006-2011 σύμφωνα με έρευνα της Icap.
Μάλιστα, το 2011 η ισχύς των ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 40% σε σύγκριση με το 2010.

Τη μερίδα του λέοντος κατέχουν τα αιολικά πάρκα με 68% της εγκατεστημένης ισχύος το 2011, ενώ ακολούθησαν φωτοβολταϊκά πάρκα με ποσοστό 21,6% και μικρά υδροηλεκτρικά με 8,5%.
Το 85% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος βρίσκεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το υπόλοιπο 15% στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.


Όσον αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (Μεγαβατώρες) από ΑΠΕ σημείωσε ετήσιο ρυθμό αύξησης 18% την πενταετία 2006-2011, ενώ και οι πωλήσεις ηλεκτρισμού από ΑΠΕ κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 33,9%.
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2011/10 (55%) κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει συνεχή αύξηση την περίοδο 2012-2020, με τη συνολική παραγόμενη ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ να εκτιμάται ότι θα εμφανίσει μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 15% έως το 2020.
Ως μοχλοί της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα κατονομάστηκαν το υψηλό εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό της χώρας (αιολικό δυναμικό, ηλιοφάνεια κτλ.) συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του ευρύτερου γεωγραφικού μας χώρου και η χρήση του συστήματος των εγγυημένων τιμών (feed-in tariff).

Ως προβλήματα εντοπίστηκαν η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη νέων έργων (δεδομένης της υπάρχουσας ύφεσης της οικονομίας), οι καθυστερήσεις στις πληρωμές της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ο κορεσμός των δικτύων σε περιοχές με υψηλό ενεργειακό δυναμικό.

Όσον αφορά στις εταιρείες του κλάδου, oι συνολικές πωλήσεις των 121 εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 43,6% το 2011/10.

Το μεικτό κέρδος αυξήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό 14,6%, ενώ ο υπερδιπλασιασμός των λοιπών λειτουργικών εξόδων επιδείνωσε το λειτουργικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, το οποίο μειώθηκε κατά 31,7%.

Τελικά, το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου εισοδήματος) υποχώρησε κατά 37,5% το 2011/10, ενώ και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 11,9%.

econews.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου