Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Υπουργός Παιδείας | Απάντηση για τα δωρεάν συγγράμματα

Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τα δημοσιεύματα του τύπου για την κατάργηση των δωρεάν συγγραμμάτων.
 
Ο Υπουργός Παιδείας τόνισε στην απάντησή του τι ορίζει ο νόμος, λέγοντας πως οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα για όσα μαθήματα είναι απαραίτητα για την λήψη του πτυχίου τους, χωρίς να διευκρινίζει τίποτα παραπάνω, αφήνοντας και πάλι πολλά ερωτηματικά.
 
Διαβάστε την απάντηση του Υπουργού Παιδείας, κ. Αρβανιτόπουλου.
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2009/24-9-2Ο12, την οποία κατέθεσε η Βουλευτής κ. Μαρἱα Κόλλια-Τσαρουχά, σχετικά με τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
 
Τα θέματα διανομής βιβλίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 Του Ν. 4ΟΟ9|2011 (ΦΕΚ 195Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4Ο09|2Ο12 (ΦΕΚ 159Β') καθώς και την υπουργική απόφαση Φ.1/76244/Β3/2010 (ΦΕΚ 957Β') όπως ισχύει. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χορηγείται δωρεάν αριθμός διδακτικών συγγραμμάτων ίσος με τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τους.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου