Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Καρέτα-καρέτα: η Κομισιόν πιέζει την Ελλάδα για μέτρα προστασίας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί πιέσεις στη χώρα μας για την προστασία της καρέττα-καρέττα στον Κυπαρισσιακό Κόλπο
Αιτιολογημένη γνώμη απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα και με περιθώριο δύο μήνες για να απαντήσει.

—Εν τω μεταξύ η κατάσταση έχει ως εξής:
Οι συνεχείς και άμεσες ενέργειες τόσο των περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως του MEDASSET , όσο και ευαισθητοποιημένων πολιτών απέδωσαν καρπούς και η δόμηση των 50 πολυτελών κατοικιών κατά μήκος των παραλιών ωοτοκίας στο Νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο που ξεκίνησε με τη διάνοιξη πέντε κάθετων προς την παραλία δρόμων, έχει προς το παρόν ανασταλεί.


Τον Απρίλιο του 2012, η Γραμματεία της Σύμβασης της Βέρνης ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της σημαντικότητας της περιοχής θα πρέπει να διενεργηθεί επιτόπου αυτοψία από ειδικό κλιμάκιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέχρι τώρα εκκρεμεί η απάντηση από το ΥΠΕΚΑ για το συντονισμό της αυτοψίας, η οποία ενδέχεται να διενεργηθεί εντός του μηνός.

Η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασία παράβασης για το συγκεκριμένο θέμα από τον Οκτώβριο του 2011 όμως παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα εξακολουθεί να ανέχεται την ύπαρξη σημαντικού αριθμού έργων και δραστηριοτήτων, που δεν έχουν αξιολογηθεί, όπως αρμόζει για μια Προστατευόμενη Περιοχή NATURA 2000.

Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έχει εκδώσει τα απαιτούμενα μέτρα για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αυστηρής προστασίας για τις θαλάσσιες χελώνες στην Κυπαρισσία κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους και από οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να υποβαθμίσει ή να καταστρέψει τους χώρους αναπαραγωγής τους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου