Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Μόλις 1 στους 2 Έλληνες είναι ικανοποιημένος από την εργασία του

Το 69% των Ελλήνων που μετείχαν στην έρευνα Workmonitor της Randstad Hellas εμφανίζεται να πιστεύει ότι τα προσόντα που διαθέτει υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της εργασίας του.

Στην έρευνα Workmonitor διαπιστώθηκε ότι το 54% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ικανοποιημένο από την εργασία του, ποσοστό το οποίο μειώθηκε κατά 4% σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο. Στην Ελλάδα, οι γυναίκες σε ποσοστό 57% πιστεύουν ότι είναι ικανοποιημένες από την εργασία τους, ενώ στους άνδρες το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 40%.


Από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2012, σχεδόν οι μισοί (47%), φοβούνται ότι θα χάσουν την εργασία τους. Γενικότερα, οι γυναίκες στην Ελλάδα σε ποσοστό 47,1% φοβούνται περισσότερο για την απώλεια της εργασίας τους σε σύγκριση με τους άνδρες όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 45,6%.

Σύμφωνα με τη έρευνα, το 69% των Ελλήνων θεωρεί ότι τα προσόντα που διαθέτει υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της εργασίας του, ποσοστό που είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τον μέσο όρο στον υπόλοιπο κόσμο, που είναι στο 47%.

Σύμφωνα με τη έρευνα, κάποιες άλλες χώρες στις οποίες οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι διαθέτουν πλεονάζοντα προσόντα από τα απαιτούμενα είναι η Κίνα (84%), η Τουρκία (78%), η Αργεντινή (71%), η Βραζιλία (70%) και το Μεξικό (76%). Ταυτόχρονα, στο Βέλγιο (28%), στο Λουξεμβούργο (23%) και στη Δανία (25%) από τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των προσόντων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και των απαιτήσεων που υπάρχουν στις θέσεις στις οποίες απασχολούνται.

Από τους συμμετέχοντες στην Ελλάδα, μόλις το 9% δήλωσε ότι διαθέτει λιγότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη θέση στην οποία απασχολείται, σε αντίθεση με τον μέσο όρο (20%) σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναλόγως, αρκετοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα βλέπουν ότι οι περισσότεροι συνάδελφοί τους εργάζονται σε θέσεις όπου οι απαιτήσεις είναι κατώτερες από το ακαδημαϊκό τους επίπεδο (52% στην Ελλάδα έναντι 43% που είναι ο μέσος όρος σε παγκόσμιο επίπεδο). Επίσης, το 48% των ερωτηθέντων παρατηρεί ότι πολλοί εργαζόμενοι απασχολούνται σε θέσεις με υψηλότερες απαιτήσεις από το ακαδημαϊκό τους επίπεδο.

Το 62% από το σύνολο των ερωτηθέντων στην Ελλάδα πιστεύει ότι απασχολείται σε θέσεις εργασίας στις οποίες υπάρχει αντιστοιχία με το αντικείμενο των σπουδών. Από τους ερωτηθέντες μόνο το 33% εκτιμά ότι οι Έλληνες εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με υψηλό επίπεδο προσόντων, κάτι το οποίο υποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα διαθέσιμος ικανός αριθμός καλά εκπαιδευμένων και ταλαντούχων εργαζομένων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 60%.

Κατά μέσο όρο, το 47% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένει να υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με υψηλό επίπεδο προσόντων μέσα στα επόμενα τρία έτη, ποσοστό το οποίο στην Ελλάδα αγγίζει το 44%.
Παγκοσμίως, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) δήλωσαν ότι ο εργοδότης τους επενδύει επαρκώς σε πρόσθετη κατάρτιση και εκπαίδευση, καθώς και σε ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Στην Ελλάδα, το 39% πιστεύει ότι οι εργοδότες επενδύουν επαρκώς στην επαγγελματική τους ανάπτυξή (πρόσθετη κατάρτιση και εκπαίδευση). Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην Ιαπωνία (40%) και την Ουγγαρία (36%). Από την άλλη μεριά, στο Βέλγιο (65%), την Ολλανδία (61%) και το Λουξεμβούργο (68%) είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο των επενδύσεων που υπάρχει στην κατάρτιση και την εκπαίδευση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου