Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Βόμβα στην Σούπερ Λιγκ βάζει ο Εργοτέλης!

Οι ¨κιτρινόμαυροι” ζητούν με αίτηση τους να εφαρμοστούν οι ποινές αφαίρεσεις βαθμών για τον Πανιώνιο που θα σημάνει και την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.Ο Εργοτέλης  με αίτησή του ζητά να εφαρμοστούν οι ποινές που έχουν βγει για τον Πανιώνιο και αφορούν αφαίρεση βαθμών, κάτι που αν γίνει τότε η ομάδα του Ηρακλείου θα παραμείνει στην κατηγορία.
Η κρητική ΠΑΕ καταγγέλλει ότι έμειναν κρυφές (!) και δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις που εκδόθηκαν εις βάρος του Πανιωνίου και αφορούσαν τους -6 βαθμούς για τους Μπέλιτς και Λάτκα.


Το πλήρες κείμενο της αίτησης του Εργοτέλη είναι το ακόλουθο:

Προς τον εδρεύοντα στην Αθήνα,οδός Αστροναυτών,αριθ. 1,Μαρούσι, Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ( ΣΥΝ.Π.Ε. ) με την επωνυμία: “ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” ( “SUPERLEAGUEGREECE”)

ΑΙΤΗΣΗ

Της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης ( οδός Στεργογιάννη,αριθ. 1 ) Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ( Π.Α.Ε. ) με την επωνυμία:

“ Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Π.Α.Ε.”,νόμιμα εκπροσωπουμένης.

Κύριε Πρόεδρε

Εντελώς πρόσφατα και συγκεκριμένα στις αρχές της εβδομάδας πληροφορηθήκαμε,προς μεγάλη μας έκπληξη,ότι υπάρχει ζήτημα μη νόμιμης συμμετοχής στο πρωτάθλημα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου,τουλάχιστον από τα τέλη Ιανουαρίου 2012 και εφεξής, Π.Α.Ε. μέλους της SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑΣ. Ειδικότερα αυτή,σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα παρακάτω,ενώ της είχαν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές,σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς,παρόλα ταύτα αυτή συνέχιζε να συμμετέχει κανονικά στο πρωτάθλημα μέχρι και την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 22/04/2012,παρά το γεγονός ότι δεν είχε νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό.

Σχετικά με το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα,το οποίο θεωρούμε ότι ύψιστη σημασία τόσο για την Π.Α.Ε. ,όσο και για την ύπαρξη και λειτουργία του Συνεταιρισμού,αλλά και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου γενικά,σας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Μετά από σχετική έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

Α. Στις 24/01/2012 εκδόθηκε η με αριθμό 13 / 2012 απόφαση του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε μετά από αίτηση του ποδοσφαιριστή MARTIN LATKA ( ΜΑΡΤΙΝ ΛΑΤΚΑ ) κατά της Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ με την οποία ο αιτών ποδοσφαιριστής ζητούσε την ενεργοποίηση σε βάρος της Π.Α.Ε. των επιβληθεισών σε αυτή ποινών δυνάμει της με αριθ. 280 / 2011 απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου.

Η ως άνω απόφαση ενεργοποίησης στο διατακτικό αυτής “επί λέξει” αναφέρει τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση.

Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 280/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθ’ ης.

Επιβάλλει στην καθ’ ης: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης Π.Α.Ε. από 24.01.2012 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντοςποσού των 380.000,00 ευρώ προς τον αιτούντα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της προσφυγής του, καθώς και της δικαστικής δαπάνης του εκ ποσού 300,00 ευρώ, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 624/2011 αποφάσεως της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., και του ποσού των 600,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 59/2011 απόφασης του Δ.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο., β) την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στα γραφεία της Ε.Π.Ο. στο πάρκο Γουδή, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, την 24.01.2012.

Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στον Συνεταιρισμό στις 26/01/2012 ( αριθ. πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 3377 / 26.01.2012 ).

Β. Εκτός τούτων στις 24/04/2012 εκδόθηκε η με αριθμό 114 / 2012 απόφαση του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε μετά από αίτηση του ποδοσφαιριστή ΤΟΜΑΣ ΜΠΕΛΙΤΣ κατά της ιδίας ως άνω Π.Α.Ε. ( Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ή άλλως Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΝΕΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ) με την οποία ο αιτών ποδοσφαιριστής ζητούσε την ενεργοποίηση σε βάρος της Π.Α.Ε. των επιβληθεισών σε αυτή ποινών δυνάμει της με αριθ. 39 / 2010 απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου.

Η ως άνω απόφαση ενεργοποίησης στο διατακτικό αυτής “επί λέξει” αναφέρει τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθής ΠΑΕ την από 2/01/2012, με αριθμό πρωτ. Ε.Π.Ο. 166/2-01-2012 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Τόμας Μπέλιτς κατά της καθ’ ης ΠΑΕ με την επωνυμία “ΠΑΕ Γ.Σ. ΝΕΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ”.

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 2/01/2012, με αριθμό πρωτ. Ε.Π.Ο. 166/2-01-2012 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Τόμας Μπέλιτς κατά της καθ’ ης ΠΑΕ με την επωνυμία “ΠΑΕ Γ.Σ. ΝΕΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ”.

Επιβάλει και Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 39/2010 Απόφασης του Δικαστηρίου τούτου ποινές εις βάρος της καθ’ ής ΠΑΕ.

Ειδικότερα, επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης ΠΑΕ με την επωνυμία “ΠΑΕ Γ.Σ. ΝΕΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ”:

(α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών και

(β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου ελληνικού Πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης ΠΑΕ από τη δημοσίευση της παρούσης και εφεξής στο τρέχον, ή στο επόμενο Πρωτάθλημα και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 72.300 Ευρώ

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 24/4/2012 και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 24/4/2012, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι.

2. Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά της ανωτέρω Π.Α.Ε. έχουν εκδοθεί,από 24/01/2012 και από 24/04/2012 αντίστοιχα,οι ανωτέρω δύο ( 2 ) αποφάσεις “ενεργοποίησης” σύμφωνα με τις οποίες έχουν επιβληθεί σε βάρος αυτής οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές.

Παρόλα ταύτα όμως και παρά την παρέλευση τριάμισι ( 3 ½ ) μηνών από την έκδοση της πρώτης και είκοσι ( 20 ) ημερών από την έκδοση της δεύτερης,οι αποφάσεις αυτές όχι μόνο δεν εκτελέστηκαν και δεν εφαρμόστηκαν από τον Συνεταιρισμό,και ειδικότερα από τα αρμόδια όργανα αυτού,όπως “όφειλε” και υποχρεούτο αυτός να ενεργήσει και πράξει,σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς,αλλά ούτε καν ενημερώθηκε σχετικά το Δ.Σ. για την ύπαρξη αυτών.

Σχετικά επισημαίνουμε ότι το γεγονός αυτό και η σχετική παράλειψη έχει πολύ μεγάλη σημασία δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της Π.Α.Ε. μας κ. Απόστολος Παπουτσάκης ήταν μέχρι πρόσφατα Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η Π.Α.Ε. μας και ο Πρόεδρος αυτής με την ανωτέρω ιδιότητα αγνοούσαν μέχρι σήμερα τις ανωτέρω δύο ( 2 ) αποφάσεις,δεδομένου ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ από τα αρμόδια όργανα της SUPERLEAGUE για το τόσο σοβαρό αυτό θέμα.

3. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.,ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΕΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.

Σχετικά με το θέμα αυτό ( της εκτέλεσης ) σας επισημαίνουμε τα εξής:

Α) Είναι γεγονός αναμφισβήτητο για το οποίο θα χωρά καμία αμφιβολία ότι οι ως άνω αποφάσεις,όπως και όλες οι αποφάσεις “ενεργοποίησης” που εκδίδει το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο.,είναι άμεσα εκτελεστές και εκτελούνται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Σχετικά με το ζήτημα αυτό έχει η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 εδ. γ) του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. ορίζει τα εξής: “ Σε περίπτωση που ομάδα τιμωρηθεί με απόφαση του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου με μη ορισμό των αγώνων της από τη διοργανώτρια,οι αγώνες αυτοί δεν θα ορίζονται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης…”.

Β) Η πρώτη απόφαση ( 13/2012 ),που εκδόθηκε στις 24/01/2012 και σας κοινοποιήθηκε στις 26/01/2012, επιβάλλει και ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της με αριθμό 280 / 2011 απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου και συγκεκριμένα: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ από 24.01.2012 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 380.000,00 ευρώ και β) την ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών.

Επομένως σύμφωνα με την απόφαση αυτή πρέπει να αφαιρεθούν από την παραπάνω Π.Α.Ε. τρείς ( 3 ) βαθμοί και όλοι οι αγώνες οι οποίοι ορίστηκαν και διεξήχθησαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία ( 24/01/2012 ) και μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος μη νομίμως και κατά παράβαση της ανωτέρω απόφασης,να κατακυρωθούν,σύμφωνα με το διατακτικό αυτής,υπέρ αντιπάλου.

Γ) Η δεύτερη απόφαση ( 114 / 2012 ), που εκδόθηκε στις 24/04/2012 και σας κοινοποιήθηκε στις 25/04/2012,επιβάλλει και ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της με αριθμό 39 / 2010 απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου και συγκεκριμένα: (α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου ελληνικού Πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης ΠΑΕ από τη δημοσίευση της παρούσης και εφεξής στο τρέχον, ή στο επόμενο Πρωτάθλημα και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 72.300 Ευρώ.

Επομένως σύμφωνα με την απόφαση αυτή πρέπει να αφαιρεθούν από την παραπάνω Π.Α.Ε. τρείς ( 3 ) βαθμοί και όλοι οι αγώνες στους οποίους θα συμμετέχει εφεξής η ομάδα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ πρέπει να κατακυρωθούν,σύμφωνα με το διατακτικό της ως άνω απόφασης,υπέρ αντιπάλου.

Δ) Κατόπιν τούτων καθίσταται σαφές πλέον πρέπει να εκτελεστούν και εφαρμοστούν άμεσα οι ως άνω δύο ( 2 ) αποφάσεις του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. και σε εκτέλεση αυτών: α) Να αφαιρεθούν από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ συνολικά έξι ( 6 ) βαθμοί ( τρείς-3 + τρείς-3) από τον βαθμολογικό πίνακα της SUPERLEAGUE της τρέχουσας περιόδου 2011-2012 και β) Ολοι οι αγώνες της Π.Α.Ε. που διεξήχθηκαν μετά την 24/01/2012,οι οποίοι είναι αυτοδίκαια άκυροι δεδομένου ότι κακώς και μη νομίμως και κατά σαφή παράβαση της με αριθ. 13/2012 απόφασης του ανωτέρω Δικαστηρίου ορίστηκαν και διεξήχθηκαν,να κατακυρωθούν σύμφωνα με το διατακτικό αυτής υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Αλλως δε και όλως επικουρικώς σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφαιρεθούν συνολικά έξι ( 6 ) βαθμοί ( τρείς-3 + τρείς-3) από τον βαθμολογικό πίνακα της SUPERLEAGUE της τρέχουσας περιόδου 2011-2012 από την ως άνω Π.Α.Ε.,δεδομένου ότι η ποινή της αφαίρεσης των βαθμών είναι αυτοτελής ποινή που επιβάλλεται σωρευτικά με την ποινή της κατακύρωσης υπέρ αντιπάλου και επιβάλλεται και εφαρμόζεται άμεσα από την ημερομηνία έκδοσης των ως άνω αποφάσεων

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ: Να γίνει δεκτή η παρούσα σε όλο της το περιεχόμενο. Να εκτελεστούν και εφαρμοστούν άμεσα από τον Συνεταιρισμό SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑΣ και ειδικότερα από τα αρμόδια όργανα αυτού,οι ως άνω με αριθ. 13 / 2012 και 114 / 2012 αποφάσεις “ενεργοποίησης” σε βάρος της Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ. Και σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών: : α) Να αφαιρεθούν από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ συνολικά έξι ( 6 ) βαθμοί ( τρείς-3- + τρείς-3-) από τον βαθμολογικό πίνακα της SUPERLEAGUE της τρέχουσας περιόδου 2011-2012 και β) Ολοι οι αγώνες της Π.Α.Ε. που διεξήχθηκαν μετά
την 24/01/2012,οι οποίοι είναι αυτοδίκαια άκυροι δεδομένου ότι κακώς

και μη νομίμως και κατά σαφή παράβαση της με αριθ. 13/2012 απόφασης του ανωτέρω Δικαστηρίου ορίστηκαν και διεξήχθηκαν,να κατακυρωθούν,σύμφωνα το διατακτικό αυτής,υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Αλλως δε και όλως επικουρικώς σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφαιρεθούν συνολικά έξι ( 6 ) βαθμοί ( τρείς-3- + τρείς-3-) από τον βαθμολογικό πίνακα της SUPERLEAGUE της τρέχουσας περιόδου 2011-2012 από την ως άνω Π.Α.Ε.,δεδομένου ότι η ποινή της αφαίρεσης των βαθμών είναι αυτοτελής ποινή που επιβάλλεται σωρευτικά με την ποινή της κατακύρωσης υπέρ αντιπάλου και επιβάλλεται και εφαρμόζεται άμεσα από την ημερομηνία έκδοσης των ως άνω αποφάσεων.


                                                                             Θεσσαλονίκη 16/05/2012


                                                         Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου