Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΘ - Πρότυπο οικολογικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα!

Το ΑΠΘ συνεχίζει τις προσπάθειές του για να γίνει το πιο οικολογικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Μετά την αξιοποίηση των εκτάσεων του ΑΠΘ για την εγκατάσταση ηλιακού πάρκου έρχεται και η καλύτερη διαχείρηση των αποβλήτων στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΑΠΘ σχετικά με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στο ΑΠΘ.
Στο πλαίσιο των δράσεων για το Οικολογικό Πανεπιστήμιο που έχει αναλάβει το Α.Π.Θ., εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των κοινών αστικών αποβλήτων και των αποβλήτων που παράγονται στους χώρους εκπαίδευσης και έρευνας. Στόχοι του προγράμματος είναι η μείωση του όγκου των αποβλήτων και η αποδοτική διαχείρισή τους, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και η λειτουργία του Πανεπιστημίου ως προτύπου για την κοινωνία.

Το σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει τους τομείς των υλικών προς ανακύκλωση και των επικίνδυνων αποβλήτων, δομείται σε ένα ευρύ δίκτυο συλλογής, μεταφοράς και απόρριψης υλικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και καλύπτει όλους τους χώρους της κεντρικής Πανεπιστημιούπολης.


Το σύστημα ανακύκλωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά:
  • Χαρτί-χαρτόνι
  • Συσκευασίες (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα)
  • Ύφασμα, είδη ένδυσης και υπόδησης
  • Λαμπτήρες και φωτιστικά είδη
  • Μπαταρίες (οικιακές και μη)
  • Μελανοδοχεία
  • Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Παράλληλα, εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα για τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του Α.Π.Θ. ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Τμήματος Χημείας και επεκτάθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει και την εποπτεία του.

Καθώς η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στην ουσιαστική συμμετοχή όλων, καλούμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας να υποστηρίξουν ενεργά την προσπάθεια αυτή.

Μία τέτοια κίνηση είναι αρκετά αξιόλογη, κατά την γνώμη μου και ελπίζω όλοι μας να κάνουμε κάτι μικρό για να πετύχουμε κάτι μεγάλο, από μας για μας!!!
πηγή: mycampus.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου