Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Απολύθηκαν 10.000 εργαζόμενοι στην παραγωγή και διακίνηση αλκοολούχων ποτών

Τη δουλειά τους έχασαν 10.000 εργαζόμενοι στον κλάδο των εταιρειών παραγωγής και διακίνησης αλκοολούχων ποτών λόγω των αυξήσεων του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ και το Δημόσιο δεν πετυχαίνει τους στόχους είσπραξης των εσόδων.

Αυτό προκύπτει από τη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με την οποία οι πωλήσεις μειώθηκαν περισσότερο από 20%, αφού οι αυξήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 125% τη διετία 2009-2010 και του ΦΠΑ από 19% σε 23% έριξαν την κατανάλωση. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθούν περίπου 10.000 θέσεις εργασίας και να μειωθεί η προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά 387 εκατ. ευρώ.


Το ΙΟΒΕ στην κλαδική μελέτη του διαπιστώνει επίσης ότι τα έσοδα από τις αυξήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών ανήλθαν σε 322 εκατ. ευρώ και από τον ΦΠΑ σε 382 εκατ. ευρώ, πολύ κάτω από τους προβλεπόμενους στόχους.

Οι επιχειρήσεις των αλκοολούχων ποτών πλήττονται επίσης από το λαθρεμπόριο, το οποίο στερεί έσοδα 50 εκατ. ευρώ από το κράτος. Ζητούν και προτείνουν μέτρα αντιμετώπισής τους, ενώ το ΙΟΒΕ υποδεικνύει τρόπο κλιμακωτής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων αλλά και την τόνωση της κατανάλωσης.

Η εγχώρια προστιθέμενη αξία από τον κλάδο ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και σε αυτόν απασχολούνται 41.000 εργαζόμενοι.


πηγή: 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου