Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Εκτροπές και παρεκτροπές σε χορό γύρω από τα ΑΕΙ

Οι πανεπιστημιακοί και το προσωπικό των ΑΕΙ βιώνουν εδώ και δεκαετίες τις συνέπειες σπασμωδικών παρεμβάσεων από περαστικές κυβερνήσεις, ελλείψει ενός επεξεργασμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Κατά το τελευταίο έτος, βιώνουν την επιχείρηση καθολικής σπίλωσης, που εφαρμόστηκε ως εργαλείο-αποκύημα πολιτικής κρίσης σε όλους πρακτικά τους επαγγελματικούς κλάδους.
Πώς ψηφίστηκε ο νόμος 4009/2011; Είναι ο μόνος νόμος
που ψηφίστηκε από τέσσερα κόμματα. Έχει αναφερθεί ως υποδειγματικό παράδειγμα συναίνεσης. Είναι πράγματι ή πρόκειται για ιστορική παραπλάνηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου; (1) Η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, επεσήμανε σειρά αντισυνταγματικών διατάξεων. (2) Όλοι οι κατεξοχήν γνώστες βουλευτές (καθηγητές Πανεπιστημίου), όλων των κομμάτων εξέφρασαν σοβαρότατες αντιρρήσεις. (3) Τα άρθρα ψηφίστηκαν συνοπτικά καθ’ ομάδες, δίχως συζήτηση, ενώ σ’ ένα από αυτά, αναφέρεται και το κεντρικό θέμα του συστήματος εκλογής, παρουσιαζόμενο ως «ταξινομική ψήφος», όρος που δεν υφίσταται στη βιβλιογραφία. (4) Οι βουλευτές της ΝΔ ενώ την μία ημέρα ψήφισαν ως αντισυνταγματικό τον νόμο, την επομένη τον ενέκριναν. Ψηφίστηκε λοιπόν αυτός ο νόμος από την Ελληνική Βουλή, ως προϊόν κομματικής συμφωνίας υψηλού επιπέδου, αντί της οφειλόμενης πολιτικής επεξεργασίας, και το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να επιφέρει τις αναπόφευκτες συνέπειές του. 
Τι εκτροπές έχουν συντελεστεί; Από αρχές Σεπτεμβρίου ως σήμερα, της δημοσίευσης του νόμου ακολούθησε μια σειρά θεσμικών εκτροπών, επιχειρώντας να γίνει εφαρμόσιμος ο εν λόγω νόμος και δη μέσα σε πνεύμα «επιβολής», αντί της αναζήτησης λειτουργικότητας: (1) Τροπολογία για λεπτομερή καθορισμό εκλογικών διαδικασιών, στο εσωτερικό των αυτοδιοίκητων ΑΕΙ, εισήχθη σε νόμο περί Υγείας. (2) Υπουργική απόφαση εξεδόθη στη θέση Προεδρικού Διατάγματος, καθορίζοντας το εκλογικό σύστημα (ένα σύστημα στρεβλό, που επιβάλλει ισχυρές ομαδοποιήσεις και εμπεριέχει επιστημονικά σφάλματα (έκθεση Η. Νικολακόπουλου στη Σύνοδο Πρυτάνεων). (3) Προσωπικές επικοινωνίες της Υπουργού και του Ειδικού Γραμματέα επί διμήνου, με εκατοντάδες Καθηγητές, προκειμένου να διορισθούν επείσακτες Επιτροπές στο εσωτερικό των Πανεπιστημίων, καθώς και παράλληλη παράβαση βασικών κανόνων χρηστής διοίκησης κατά την αξιοποίηση μελών διοικητικού προσωπικού. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα έχουν να θαυμάσουν και να ερμηνεύσουν τα αντίστοιχα ΦΕΚ που εκδόθηκαν.
Τι παρεκτροπές έχουν συμβεί; Ας αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές μόνο: (1) Διορισμένες επιτροπές να λειτουργούν παράνομα ή σε κατάσταση ιλαροτραγωδίας (πρόεδροι ή μέλη επιτροπών να δρουν ενώ βρίσκονται σε άδεια, η σύσταση των εκλογικών επιτροπών να παραμένει κρυφή ενώ ανακοινώνονται αποφάσεις τους κ.ά.), κάτω από τις αυστηρές οδηγίες της ηγεσίας του Υπουργείου («να προχωρήσετε με κάθε τρόπο και ας τα βρουν στα συνταγματικά δικαστήρια»). (2) Απειλές για διακοπή χρηματοδότησης λειτουργικών εξόδων αν δεν τηρηθούν οι ημερομηνίες (εκείνες που δεν τηρεί το Υπουργείο), (3) Απειλές για διακοπή πόρων από το ΕΣΠΑ, αλλά και επιλεκτική, τιμωρητική περικοπή πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης σε ιδρύματα που κρίθηκε πως θα «όφειλαν» (;!) να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές πράξεις.

πηγή: Το Βήμα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου