Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Διάσημα νομίσματα κατα τους αιώνες

Πολλά νομίσματα με ιδιαίτερη αξία θα μπορούσε να βρει κανείς από την ιστορία της ανθρωπότητας. Κάποια από αυτά όμως έπαιξαν καθοριστικό ρόλοείτε επειδή έγιναν ευρύτερα αποδεκτάεκφράζοντας την πολιτική και οικονομική ισχύ του κράτους που τα κυκλοφόρησε είτε επειδή εμφανίστηκαν σε εποχές μεγάλης ιστορικής εξέλιξης. Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:
  1. Ασάριο: Το πρώτο νόμισμα της αρχαίας ρώμης τον 4ο π.Χ. αιώνα. Το ασάριο ήταν πολύ βαρύ ζυγίζοντας 273 γραμμάρια. Εξακολούθησε να υπάρχει και αργότερα ως υποδιαίρεση των ρωμαϊκών νομισμάτων.
  2. Γρόσο (γρόσι): Πρώτο σημαντικό νόμισμα της Βενετίας στο πέρασμα από τον 12ο στο 13ο αιώνα. Κόπηκε για πρώτη φορά το 1201 για την πληρωμή των εργατών του ναυπηγείου εν όψη της 4ης σταυροφορίας.
  3. Δαρεικός: Χρυσό περσικό νόμισμα που απέκτησε μεγάλη φήμη στην αρχαία Ελλάδα. Κόπηκε πρώτη φορά από τον Δαρείο Α' (521-485 π.Χ.). Ήταν από καθαρό χρυσό και ισοδυναμούσε με 20 αττικές δραχμές.
  4. Δηνάριο: Το πρώτο νόμισμα με ρωμαϊκή τεχνοτροπία. Κόπηκε για πρώτη φορά το 268 π.Χ. και συνοδευόταν από τις υποδιαιρέσεις κουινάριο και σηστέρτιο. Σταμάτησε να κυκλοφορεί τον 4ο αιώνα μ.Χ.
  5. Δουκάτο: Το δεύτερο κατά χρονολογική σειρά σπουδαίο νόμισμα της Βενετίας. Χρυσό νόμισμα που κόπηκε το 1284 και απεικόνειζε από την μία πλευρά τον Άγιο Μάρκο και από την άλλη τον Χριστό. Κυκλοφορούσε μέχρι το τέλος του κράτους της Βενετίας το 1797.
  6. Δραχμή: Αργυρό νόμισμα που αποτέλεσε την βάση του νομισματικού συστήματος στην αρχαία Ελλάδα. Ονομάστηκε έτσι επειδή σήμαινε μια δέσμη από έξι σηδερένιους οβολούς αφού τόσοι μπορούσαν να κρατηθούν στην παλάμη ενός χεριού. Όταν έγινε νόμισμα συνέχισε να υποδιαιρείτε σε έξι οβολούς. Εκατό δραχμές έκαναν μία μνα.
  7. Σολδίο: Χρυσό νόμισμα που το έκοψε ο Μέγας Κωνσταντίνος στις αρχές του 4ου αιώνα. Το σολδίο παρέμεινε το κύριο νόμισμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έχοντας στην μια πλευρά χριστιανικά σύμβολα και στην άλλη τον αυτοκράτορα.
  8. Στατήρας: Το γνωστότερο αρχαίο ελληνικό νόμισμα. Ήταν φτιαγμένοι από χρυσό ή ήλεκτρο ή άργυρο και είχαν διαφορετικό βάρος σε κάθε πόλη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου