Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Ένα γονίδιο καθορίζει πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι!


Κάποιοι θεωρούν τον ύπνο πολυτέλεια, άλλοι ανάγκη και άλλοι απόλαυση. Τελικά όμως η απόφαση δεν είναι δική μας! Ένα γονίδιο καθορίζει την ποσότητα ύπνου που χρειάζεται ο καθένας κι αυτό εξηγεί
  γιατί μερικοί άνθρωποι λειτουργούν άριστα κλείνοντας τα μάτια τους για μόλις 4 ώρες το 24ωρο, όταν άλλοι χρειάζονται από 8 έως και 12 ώρες ύπνο κάθε βράδυ για να λειτουργούν.
Το γονίδιο ονομάστηκε ABCC9 και σε προγενέστερες μελέτες έχει αποδειχθεί η συσχέτισή του με την καρδιοπάθεια και τον διαβήτη.
Στην μελέτη που έγινε για να βγει το παραπάνω συμπέρασμα συμμετείχαν 4000 εθελοντές οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και υποβλήθηκαν σε ανάλυση του γενετικού τους υλικού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το γονίδιο ABCC9 κωδικοποιεί την πρωτεΐνη SUR2, η οποία αποτελεί το ρυθμιστικό τμήμα των διαύλων καλίου στην μεμβράνη των κυττάρων. Οι δίαυλοι αυτοί δρουν ως αισθητήρες για τον μεταβολισμό της ενέργειας στα κύτταρα.
Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό μεταξύ τους εξηγούν ότι οι διαταραχές του ύπνου σε διάρκεια σχετίζονται άμεσα με τις διαταραχές του μεταβολισμού που προκαλεί το συγκεκριμένο γονίδιο στα κύτταρα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου